KoLOS 2024 – Základné informácie

Termín: 21.- 25.6.2024 (piatok – utorok)
Miesto: Juskova Voľa
Cena pre deti: 75,- €
Cena pre vedúcich: 30,- €

Prihlásenie

Tábor je určený pre deti v 6. – 9. ročníku ZŠ. Nahlásiť sa je možné do 20. mája 2024. V prípade
naplnenia kapacity zariadenia bude registrácia ukončená skôr. Prihlásiť účastníka je potrebné cez formulár tu.
Prihlásenie vedúcich prebieha cez vyžiadaný formulár
ktorý zašleme záujemcom na vyžiadanie. Registrácia je ukončená až po uhradení účastníckeho poplatku (pozri nižšie).

Doprava

Doprava bude zabezpečená vlakom a následne autobusom. Lístky na vlak prihláseným budú
zakúpené hromadne aj s miestenkou.

Nástupné stanice sú na vlakových staniciach: Kraľovany, L. Mikuláš a Štrba. Na vlakovej stanici je
potrebné byť minimálne 20 minút pred odchodom vlaku.

Odchod vlaku v piatok 21.6.2024
Ex 605 Tatran
Kraľovany 12.10 L. Mikuláš 12.47 Štrba 13.16
Príchod vlaku v utorok 25.6.2024
Ex Tatran 612
Štrba 18:46 L. Mikuláš 19:15 Kraľovany 19.49

Účastnícky poplatok

Výška poplatku: za dieťa: 75,-€, za vedúceho: 30,-€
príspevok Cirkevného zboru: 25,-€ za každé prihlásené dieťa (za vedúceho CZ príspevok neplatí!)
Úhrada poplatku: Cirkevný zbor uhradí poplatok pri registrácii, priamo na účet
Liptovsko-oravského seniorátu najneskôr do 25. mája 2024.
IBAN: SK89 0200 0000 0029 6741 2354 (SUBASKBX), variabilný symbol: 62024, do poznámky uveďte: názov CZ + počet detí + počet vedúcich

Príklad: CZ Kraľovany má prihlásených 5 detí a 2 vedúcich. Výška platby od CZ bude 560,-Eur (t.
j. 5 detí x 100,-€ + 2 vedúci x 30,-€). Poznámka k platbe: Kralovany 5 deti a 2 veduci
Ak účastník (dieťa, vedúci) zaplatí poplatok na účet sám, je potrebné k platbe uviesť poznámku:
meno a priezvisko+názov CZ.
V prípade, ak sa dieťa odhlási z KoLOS-u, bude mu vrátená len časť zaplateného poplatku (zo 75,- € bude vrátených 50,- €). Príspevok CZ i poplatok za vedúceho budú vrátené v plnej výške.
Po skončení KOLOS-u bude každému zúčastnenému Cirkevnému zboru zaslané vyúčtovanie.

Prihlášky a potvrdenie o bezinfekčnosti

V prípade, že považujete za dôležité informovať o niektorých skutočnostiach týkajúcich sa konkrétnych konfirmandov, dajte to prosím vedieť. V prípade akýchkoľvek otázok ma, prosím, kontaktujte.

Prosíme o modlitby za požehnanie daného stretnutia a hladký priebeh bez vážnych komplikácií.

S pozdravom a prianím Božieho požehnania

Daniel Hanko