KoLOS 2020 – Základné informácie

Termín: 11.- 15.9.2020 (piatok – utorok)
Miesto: Juskova Voľa
Cena pre deti: 50,- €
Cena pre vedúcich: 15,- € (odporúčame však vyšší príspevok 25,- € z dôvodu navýšenia nákladov na vedúceho o 10,- € oproti minulému roku)

Tábor je určený pre dorast vo veku 11-16 rokov. Nahlásiť sa je možné do 15. augusta 2020. V prípade naplnenia kapacity zariadenia bude registrácia ukončená skôr.

Korona

Sledujeme aktuálne usmernenia ohľadom Korona situácií a vyvodzujeme z toho dôsledku pre organizáciu tábora. O všetkom potrebnom budete informovaní.

Doprava

Doprava bude zabezpečená vlakom. Prihlásení po 31. júli si zabezpečujú lístok na vlak sami. Lístky na vlak prihláseným do 31. júla (vrátane) budú zakúpené hromadne aj s miestenkou. Prihlásení po 31. júli pôjdu v skupine s ostatnými s tým, že nebudú uvedení na skupinovom zozname cestujúcich. Sprievodcovi sa preukážu vlastným lístkom, ktorý si musia zakúpiť sami. Miestenky v čase pred odchodom zrejme už nebudú k dispozícií. Ak by aj boli, sú pre nich zbytočné, pretože sa budú musieť držať pri skupinách s vedúcimi a nie voľne pohybovať vo vlaku.

Nástupné stanice sú na vlakových staniciach: Kraľovany, Ružomberok a L. Mikuláš.

Na vlakovej stanici je potrebné byť minimálne 15 minút pred odchodom vlaku.

Odchod vlaku v piatok 11. 9. 2020 RR 605 Dargov:
Kraľovany 13:15 Ružomberok 13:30 L. Mikuláš 13:49 Štrba 14:18

Príchod vlaku v utorok 15.9.2020 R 612 Ružín:
Štrba 17:45 L. Mikuláš 18:13 Ružomberok 18:31 Kraľovany 18:46

Účastnícky poplatok

Poplatok za dieťa 50,- € a poplatok za vedúceho 15,- € (prípadne viac podľa uváženia) majú cirkevné zbory uhradiť do 21. augusta 2020. K sume za každé prihlásené dieťa je nutné prirátať aj príspevok cirkevného zboru vo výške 15,- €. Registrácia je dokončená až po uhradení účastníckeho poplatku na účet seniorátu. Účastnícky poplatok zasielajte na účet seniorátu.

V prípade, že sa dieťa odhlási z KoLOSu, bude mu vrátená len časť finančných prostriedkov (30,- € účastníkovi a 15,- € cirkevnému zboru).

Suma za účastnícky poplatok bude fakturovaná samostatne každému cirkevnému zboru po ukončení registrácie, teda po 15. auguste 2020. Pri úhrade ofery sa prosím riaďte nasledovnými pokynmi!

č.ú.: IBAN: SK 89 0200 0000 0029 6741 2354
VS: : IČO CZ
do poznámky: oferaKOLOS2020

Prihlášky a potvrdenie o bezinfekčnosti

  1. V prípade, že považujete za dôležité informovať o niektorých skutočnostiach týkajúcich sa konkrétnych konfirmandov, dajte to prosím vedieť.
  2. V prípade akýchkoľvek otázok ma, prosím, kontaktujte.

Prosíme o modlitby za požehnanie daného stretnutia a hladký priebeh bez vážnych komplikácií.

S pozdravom a prianím Božieho požehnania

Daniel Hanko